Aprofundir tècniques. Treballs personals

Quan els alumnes ja tenen uns coneixements suficients i decideixen d’experimentar o aprofundir amb les diferents tècniques, nosaltres els acompanyem proposant programes personalitzats que els permetran de descobrir tot un món d’experiències i coneixements nous. Iniciem llavors un camí apassionant de descoberta i de risc que sempre comporta grans beneficis per a tots aquells que decideixen d’avançar en aquesta direcció i necessiten gent preparada per acompanyar, aconsellar i motivar.