Preus Itaca

Tarifes mensuals del Taller Itaca i Normativa.

 

Matricula anual :    55€

Aquesta matricula s´abonarà sempre al primer o segon mes després de l´inici del curs.

L´hauran d´abonar tots els alumnes que treballin a Itaca dins dels horaris o que treballin a qualsevol dels cursos específics que s´imparteixin dins del local d´Itaca. (*)

Tarifes mensuals:

 

Hores/ set   h/mes                  Tarifa x mes.        Horaris:

 

1,30h                      6h                      55€

2h                             8h                    67€                          Matins de Dilluns a dijous                                                                                            10 30h a 14h

2,30h                      10h                   77€                          Tardes de dilluns a dijous                                                                                        16 30h a 21 30h

3h                             12h                 84€                          Tardes de divendres 16h a 20h

4h                             16h                 91€

5h                             20h                100€

6h                             24h                 106€

7h                             28h                  110€

 

Tiquets x hores

20h                                                   200€

 

Quota de manteniment      (*)  15

CURSOS ESPECÍFICS.

  1. CURS D´EXPERIMENTACIÓ ( 2h) 67€ /mes ( pagant matrícula anual )

82€/mes (*) ( només per un trimestre )

(*) exclòs matricula anual.

 

  1. SESSIONS DE MODEL:

                  Les quotes pel pagament de model                 30€/mes (*)

                  S´abonaran trimestralment.

(*) La quota de model es revisarà cada trimestre depenent del numero d´alumnes.

 

Quota per alumnes que només venen a Model:

67€/mes (quotes de model a part)

 

Quota per alumnes que fan qualsevol torn a Itaca:

                  S´abonarà la quota resultant de la suma d´hores per setmana a Itaca i les 2h de les sessions de model

  1. APUNTS URBANS:

 

Quota per alumnes que només venen a Apunts al carrer :

65€/mes

 

Quota per alumnes que fan qualsevol torn a Itaca:

S´afegirà 25€ a la quota mensual   contractada amb Itaca

                  Ex: 3h/ set= 84€ + 25€  

                  109€ classes Itaca i apunts urbans.

 

  1. CURSOS DE PAISATGE:

                  40€/ dia 

  1. CLASSES SOLTES MODEL I APUNTS   URBANS 20€/dia.