PROGRAMA D´EXPERIMENTACIÓ PICTÒRICA

1ertrimestre 2018-2019.

En aquest programa no marquem els dies sinó els exercicis. Cadascú treballarà en profunditat cada exercici segons el seu criteri.

 

Intro:

Entre els daus i el vostre criteri, una mica de gimnàstica pictòrica. El joc de l´acció i reacció pictòrica.

Aeretikossobre tela ( mínim 10 F o P,M) 2 sessions sobre la mateixa tela sempre.

 

Bases texturades:

Tornem a experimentar amb l´inici de tot, allà on anirà la pintura, les bases, teles, cartons, papers, fustes. Amb totes les seves possibilitats.

Preparació de diverses bases. Teles i fustes amb bastidor.

 

  • 3 bases amb cola i aguaplast( i diversos materials)i 3 amb cola.(i diversos materials) i deixar assecar.
  • 3 bases amb cola i Aguaplasti pintar sobre tendre ( diversos materials)
  • 3 amb cola.( i diversos materials) i pintar sobre tendre.
  • Pintar les 6 bases assecades anteriors.
  • Agafar 3 i afegir més aguaplasti pintar.

 

Formats lliures. Reixes per pintar:

Aprofundim en el format de les bases. No ens podem limitar als formats industrials.

Preparació de reixes i ciment de formats diversos per pintar.

 

  • Preparar 3 i deixar assecar.
  • Preparar 3 i pintar a sobre
  • Pintar a sobre de les tres assecades anteriorment.