Treball sobre la línea personal de cadascú

facebook-twitter-pinterest-instagram-promojam-01 INSTAGRAM

Arribat el moment que l´alumne ja ha assolit un nivell tècnic suficient per a voler experimentar altres possibilitats més personals del seu llenguatge, nosaltres li proposem projectes de llarg recorregut amb tot l´assessorament necessari per què cadascú es descobreixi a un mateix mitjançant el món plàstic.

linea1  linea2  linea3